Црква Св. Архангел Михаил (Фитијата)

Црква Свети Архангел Михаил – Штип

По патот што води кон тврдината на источната страна на ридот, се стигнува до црквата Св. Архангел Михаил што е средновековна црквичка, подигната во првата половина на XIV век, од страна на протосевастот Хрелја, а во 1334 год. е приложена кон Хиландар од страна на Цар Душан. Повеќе…

Уште една галерија со слики на Линкот.