Манастир Св. Архангел Михаил

Манастирот Свети Архангел Михаил во Берово преставува репрезентативен примериок од сакралната архитектура во источниот дел на Република Македонија. Манастирот е сместен во јужниот крај на градот во близина на реката Брегалница, каде во 1815-1818 година е подигната манастирската црква Св. Архангел Михаил. Манастирските конаци се подигнати околу 1840  година или дваесетина години по подигнувањето на црквата. Повеќе…

Портал Македонска Нација

Википедија