Црква Св.Троица - Градска некропола

Света Троица претставува гробјанска црква во штипско Ново Село. Градена е во периодот 1922 до 1925 година. Осветема е во 1925 година, но нема податоци од кого. Црквата е ктиторско дело на Тодор Чепреганов од Штип.

Извор: Википедија