НОВО СЕЛО - ШТИП

Цркви во Ново Село - Штип

Црква Успение Богородичино со конаци